top of page

Vinyāsa Yoga

Vinyāsa yoga har sitt utspring i fra Hatha yoga. I Vinyāsa yoga synkroniseres bevegelse med pust så praksisen får en dynamisk flyt, sammenlignet med fra Hatha som kan være mere statisk. Siden det ikke er like mange naturlige pauser i en Vinyāsa flyt, kan praksisen oppleves som mere intens. 

I vår Myk Flyt time bruker vi oss av elementer fra Vinyāsa ved at vi kombinerer pust med bevegelse. Sekvensen er rolig og timen er dermed ikke så intens som en normal Vinyāsa time kan være. 

Hatha Yoga: About
bottom of page