top of page

Våre retningslinjer

For at du og alle andre skal ha en så god og trygg praksis som mulig hos oss ber vi deg sette deg inn i våre retningslinjer. 

 • Ta av yttersko før du kommer inn i resepsjonsområdet.

 • Kom i tide. Dørene låses ved time start og kostnadene for timen refunderes ikke hvis du er sent ute.

 • Avmelding fra time må skje senest 2 timer før timestart. Mangel på avmelding ved fravær fra timer påløper en gebyr på 100kr. 

 • La telefonen være vente utenfor yoga salen. 

 • I yoga salen praktiserer vi nobel silence. Ta praten i inngangen eller garderoben før og etter praksisen.

 • Vi praktiserer barfot for å ha best kontakt med bakken under oss. Ta gjerne med varme sokker i salen som du kan bruke under avspenning. 

 • Ta ansvar for personlig hygiene. Ikke bruk parfyme eller sterke eteriske oljer til timen. 

 • Hvis du har helse utfordringer (skader, sykdom) så gi instruktøren beskjed før klassen da kanskje ikke alle posisjoner og praksiser passer deg akkurat nå. 

 • Gi slipp på konkurranse holdninger. Yoga praksis er ingen konkurranse, men en individuell praksis.

 • Alle instrukser i timen er kun invitasjoner til utforskning. Din kropp vet best hva som er best for deg og du må lytte til dine behov. Gjør det du kan med det du har der du er. 

 • Bli i klasserommet gjennom hele timen. Hvis du av en grunn må gå før så er det viktig at du gir beskjed til din instruktør. 

Vi ønsker deg en god praksis hos oss. 

AVEMELDING AV PÅMELDTE TIMER MÅ SKJE MINST 2 TIME FØR OPPSTART.  Mangel på avmelding ved fravær fra timer påløper en gebyr på 100kr. 

*Avmelding fra et påmeldt kurs innen 14 dager fra påmelding og innen kursstart, vil hele kurs beløpet bli refundert minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr. 

Ved avmelding fra kurs innen 14 dager fra påmelding men etter at kurset har startet, vil ingen penger bli refundert men du kan bytte til et annet kurs, kun med omkostning av mellomlegget hvis det nye kurset er dyrere. 

*Ved sykdom: ved sykdom der det fremlegges legeerklæring, kan du ta igjen resterende ganger av kurset på et senere kurs som ikke er fullt.

*Drop-in: man kan melde seg av en klasse man har meldt seg på 2 timer før klassen har begynt. Drop-in betalingen kan derfor benyttes på en annen klasse så lenge avmelding/påmeldingen skjer 2 time før klassen starter.

*Workshops/Spesielle arrangementer

Ved avmelding fra workshops/spesielle arrangementer, må avmeldingen skje senest 3 dager før kursstart for at du skal få refundert kursavgiften minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr. 

Vi refunderer ikke kursavgift uansett grunn hvis avmeldingen kommer etter kurset har startet.

 

INNLAND YOGA HAR IKKE ANSVAR FOR SKADER

Innland Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss. 

Når du melder deg på kurs og timer hos oss, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Innland Yoga eller noen av Innland Yogas lærere for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Innland Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse. 

Innland Yoga har ikke ansvar for varer som blir skadet i frakt.

Vilkår 
& Betingelser

Personvern
& Sikkerhet

Personvern

Commitment to Data Security

Your personally identifiable information is kept secure. Only authorized employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information. All emails and newsletters from our sites allow you to opt out of further mailings. Innland Yoga will never sell trade, rent, exchange or otherwise share your personal information with any other person, company or organization.

Information published on this web site is provided for the use of its visitors and you are advised that, although care has been taken to ensure technical and factual accuracy, some errors may occur. No guarantee is given of the accuracy or completeness of information on these pages. Please be aware that Innland Yoga may alter the information on its web site from time to time. Northern Light Yoga shall have no liability arising from the use by any party of the information on this web site. Innland Yoga does not warrant the information on this web site in any way and in particular no warranty is given that the web site or its contents or hypertext links are virus free or uncontaminated. You are advised to make your own virus checks and to implement your own precautions in this respect. Innland Yoga exclude all liability for contamination or damage caused by any virus or electronic transmission.

bottom of page